תכנית מ.א. חדשה בקרימינולוגיה
18 מרס 2014 לאון קלמן

תכנית מ.א. חדשה בקרימינולוגיה

תכנית חדשה מציעה שלושה מסלולים להתמחות בתואר מ.א. בקרימינולוגיה

new degree 

במשך שנים בית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה מקנה לתלמידיו מיומנויות אקדמאיות לניתוח והערכה של תופעות בתחומי הפשיעה, עבריינות, קורבנות, משפט וחברה. החל מה 19.1.2014 תיפתח גם הרשמה לתואר שני במסגרת בית הספר ובה שלושה מסלולי התמחות כאשר כל התמחות ניתנת ללמידה בשני מסלולים, מסלול מחקרי עם כתיבת תזה ומסלול שאינו מחקרי אשר בסיומו יש לעמוד בבחינת גמר מסכמת. ההתמחויות הן:

התמחות במשפט וחברה - תכנית לימודים המתמקדת בחקר פשיעה, עבריינות ומערכת החוק והמשפט בהקשר החברתי הרחב. נקודת המוצא של הלימודים בתכנית היא כי הסוגיות השונות העוסקות בפשיעה וסיבותיה, מגמות הפשיעה והעבריינות והמתרחש במערכת החוק והמשפט אינן מנותקות מתהליכים חברתיים, סוציו-אקונומיים או תרבותיים.

התמחות בחקר פשיעה ועבריינות – תכנית לימודים המתמקדת בחקר תופעות שונות של פשיעה, עבריינות וקורבנות באמצעות מתודולוגיות סוציולוגיות ופסיכו-סוציאליות מהיבטי מקרו ומיקרו. התוכנית מקנה כלים לחקר, יצירת מדיניות, יעוץ לארגונים העוסקים בחקר פשיעה וניהול התערבות בתחום. מטרת התכנית הינה להכשיר סטודנטים לאנשי מקצוע המסוגלים לתרגם ידע מדעי תיאורטי לידע מעשי ומיומנויות בתחומי המדיניות, הייעוץ והניהול הנדרשים בארגונים כגון משטרה, שב"ס, משרד הביטחון, צה"ל, משרד הבריאות וכדומה

התמחות בשיקום ותיקון - תכנית לימודים המתמקדת בחקר היבטים של מערכת התיקון (התערבות, תיקון, ושיקום) של אוכלוסיות עברייניות בתוך ומחוץ למוסדות ענישה וטיפול. התכנית עוסקת בנושאים כגון ענישה, מדיניות ענישה, חלופות לענישה, מגמות בענישה במאה ה- 21 ועוד.

Read 31084 times